Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 2
Araştırma Görevlisi 24
Öğretim Görevlisi 8
Uzman 0
İdari Personel 8
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 965 168
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 965 168
Genel Toplam 1133