Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 8
Uzman 0
İdari Personel 8
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 966 178
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 966 178
Genel Toplam 1144