Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 2
Araştırma Görevlisi 18
Öğretim Görevlisi 6
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 977 181
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 977 181
Genel Toplam 1158