Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 2
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 8
Uzman 0
İdari Personel 8
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 974 181
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 974 181
Genel Toplam 1155